Margarina este incriminat? nejustificat pentru con?inutul de gr?simi trans

Vineri, 02 Octombrie 2020 18:52
Imprimare

Cu toate acestea, compania subliniaz? c? produsele sale au fost printre primele care au adoptat în mod proactiv ?i voluntar limita de 2%, înainte de activarea oric?rei legisla?ii locale, interna?ionale sau europene în acest sens. Compania solicit? autorit??ilor s? înt?reasc? controlul ?i s? accelereze reglementarea celorlalte alimente care nu sunt incluse în prevederile acestei legisla?ii, pentru a respecta standardele de s?n?tate ?i siguran?? ale consumatorilor, a?a cum a procedat ?i industria margarinei înc? din 2012. Upfield dore?te s? adauge ?i faptul c?, tot din 2012, produsele sale sunt lipsite 100% de gr?simi par?ial hidrogenate, o surs? de acizi gra?i trans.

 

„Demonizarea margarinei este total neîntemeiat?. De?i ar mai putea fi produc?tori pe pia?? care trebuie s? respecte pragul de 2%, produsele noastre au fost deschiz?toare de drum în transformarea acestora în margarina s?n?toas? de ast?zi. Proactiv ?i voluntar ?i cu respect ?i considera?ie pentru consumatori ?i studiile medicale, am întreprins ac?iunile necesare pentru ca margarina s? fie un aliment s?n?tos cu gr?simile nesaturate necesare de care organismul are nevoie pentru a func?iona corespunz?tor”, a declarat Ana Popa, Head of Sales România ?i Moldova. „Este adev?rat c? margarina are înc? o reputa?ie proast?, în ciuda contribu?iei sale reale la o alimenta?ie s?n?toas?. De?i am întreprins multe transform?ri, avem totu?i nevoie de o educare a consumatorilor cu privire la margarin? ?i con?inutul s?u de acizi gra?i s?n?to?i”, a conchis Popa.

Gr?simile con?in în mod natural acizi gra?i trans în cantitate mic?. Acizii gra?i trans se g?sesc ?i în gr?simile de origine animal? ?i în lactate. Margarina este un aliment pe baz? de plante, cu uleiuri naturale. Gr?simile nesaturate din uleiurile de floarea-soarelui, in ?i de rapi?? utilizate în margarin?, considerate gr?simi bune, contribuie semnificativ la con?inutul adecvat de acizi gra?i.

Aceste uleiuri sunt o surs? important? de Omega-3 ?i Omega-6 ?i sunt, de asemenea, un ingredient util datorit? con?inutului semnificativ de vitamina E din uleiul de floarea-soarelui. Acizii gra?i joac? un rol important în multe procese fiziologice - furnizeaz? energie, au un impact pozitiv asupra hormonilor, sistemului nervos ?i ajut? organismul s? utilizeze vitaminele liposolubile.

Upfield este cea mai mare companie de produsede larg consum pe baz? de plante din lume ?i unul dintre liderii pie?ei locale pe segmentul margarinei, cu m?rci de uz casnic precum Rama, Delma ?i Becel.

Upfield crede în puterea alimenta?iei pe baz? de plante, deoarece acestea tind s? fie bogate în fibre, vitamine ?i minerale ce ajut? la sc?derea tensiunii arteriale ?i a colesterolului LDL (r?u), reduc riscul de diabet ?i ajut? la men?inerea unei greut??i s?n?toase. Cu o vast? experien??, Upfield este lider în noua er? axat? pe ingrediente ?i procese tot mai naturale ce ofer? produse s?n?toase, cu gust bun ?i de calitate superioar?.